Passend Onderwijs Plein013

 

Passend onderwijs op Pendula

Het bestuur waar Pendula onder valt, werkt met vijftien andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband Plein 013. Dit is het samenwerkingsverband waarin de schoolbesturen afspraken maken over Passend onderwijs. De afspraken die in Plein 013 worden gemaakt gelden voor alle aangesloten 90 scholen, dus ook voor onze school. Daarnaast adviseert en ondersteunt Plein 013 onze school bij het vormgeven van Passend onderwijs.

Wat is Passend onderwijs?

Veel kinderen in onze school leren en ontwikkelen op een manier zoals de ouders/verzorgers en de school verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Maar soms gaat het leren moeilijk, mist een kind de uitdaging of is er sprake van een beperking of een probleem met het gedrag. De leerkracht kan een signaal geven dat het minder gaat op school. Hij of zij neemt dan contact met u op. Maar ook u als ouder/verzorger kunt een signaal afgeven dat het niet goed gaat met uw kind. Het is belangrijk dat u dat samen met de leerkracht bespreekt. Misschien is extra zorg of begeleiding noodzakelijk.

Passend onderwijs wil graag bereiken dat elk kind de ondersteuning krijgt die nodig is. En u als ouder/ verzorger bent daarbij een belangrijke partner.

Onze school kan vaak prima Passend onderwijs bieden. Maar soms is hulp daarbij nodig. Partners helpen daarbij. Zo is op Pendula een schoolmaatschappelijk werker en een sociaal-verpleegkundige van de GGD aanwezig. Ook is er een consulent van het samenwerkingsverband die helpt bij het in beeld brengen van het probleem en bij het bespreken van de oplossingen. Jeugdhulpverlening wordt daar eveneens in betrokken indien dit voor het kind of gezin noodzakelijk is. Samen met de intern begeleider (de zorgleerkracht) en de directeur vormen zij het zorgteam. Natuurlijk wordt u daar nauw bij betrokken. Er wordt dan samen een arrangement gemaakt dat past bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. Ouders/verzorgers zijn wel verplicht daaraan mee te werken, bijvoorbeeld door informatie beschikbaar te stellen.

Wilt u meer lezen over dit onderwerp, download dan de schoolgids en lees verder vanaf pagina 17.

Supergezellig, Koninklijk en sportief feestje @bspendula #fitlala #Koningsspelen https://t.co/JGNaF3hnwK
@Tilburgers Zaterdag 7 oktober om 19:25 uur allemaal kijken naar de #langlevedemuziekshow! Leerlingen van #bspendula treden op 👊
RT @AnnekeDunning: Wat leuk! Weer leerlingen van @BSPendula met muziek op tv :-) https://t.co/v4ElSTZyUS
@hupiej Sportfeestje @AVAttila in een heerlijk #herfstzonnetje met sportieve leerlingen van #bspendula! https://t.co/JLuWsmSSL1
RT @hupiej: @BSPendula dankjewel voor (het mogen meehelpen op) een geweldige sportdag. Een waar feestje.
RT @hupiej: Ik steun @BSPendula in hun actie voor betere salarissen en arbeidsomstandigheden in het #onderwijs. Veel succes!
RT @AnnekeDunning: Als ouder, als mr-lid van @BSPendula, als @D66'er én als collega-docent sta ik achter #POinactie. Succes met de actie!