Ouderraad

De Ouderraad (OR) vormt het bestuur van de oudervereniging. Ouders uit de OR overleggen met elkaar en met medewerkers van de school.  De OR is een centraal aanspreekpunt voor aan de ene kant de ouders en aan de andere kant de school.  Als ouders problemen constateren, ideeën of voorstellen hebben, kunnen de ouders contact met de OR opnemen die dit dan met de schoolleiding of leerkrachten bespreekt.  De OR kan de school advies geven (gevraagd of ongevraagd), onderzoek doen onder de ouders, maar ook het (helpen) organiseren van activiteiten valt onder de taken van de OR.

Advies

Ouders ervaren de werking van de school op een andere manier dan de leerkrachten.  Ook hebben zij op een andere manier contact met hun kinderen.  Hierdoor kan het zijn dat de ervaringen die ouders hebben anders zijn dan die van de leerkrachten.  Dit verschil zorgt ervoor dat ouders andere ideeën kunnen hebben over hoe zaken op school gedaan kunnen worden.  Deze ideeën kunnen via de OR aan het dagelijks bestuur kunnen worden doorgegeven.  De OR staat voor de ouders van de school!

Activiteiten

Een belangrijke taak van de OR is het (meehelpen) organiseren van activiteiten, zoals sportevenementen (zoals de avond4daagse, voetbaltournooi etc.) en culturele evenementen (zoals Sinterklaas, Kerst etc.). Dit soort evenementen worden typisch samen met leerkrachten georganiseerd, zodat voor een zo goed mogelijke inbedding in het klassikale programma gezorgd kan worden.

Voor het organiseren van activiteiten is vaak hulp nodig van ouders. Vaak gaat het hier om kleine taken, zoals het versieren van school of het vervoeren van kinderen.  Hoewel de OR begrijpt dat niet iedereen altijd beschikbaar is, hopen we dat alle ouders serieus overwegen hun hulp aan te bieden. Alle hulp is welkom!

Jaarverslag

Ook dit jaar is het jaarverslag voor afgelopen schooljaar tijdens een OR overleg besproken. In dit verslag vindt u alle mede door de OR georganiseerde activiteiten voor de leerlingen van Pendula terug. Indien u deze wenst te downloaden dan kan dat hieronder.

JAARVERSLAG OUDERRAAD 2016-2017

Leden

De OR bestaat uit de volgende leden:

Ouders

Arlette, moeder van Catootje, Jettie en Giel
Silvie, moeder van Senna
Loes, moeder van Cato en Fieke
Hanneke, moeder van Lonneke, Nienke en Dorus
Henriëtte, moeder van Ché
Nadia, moeder van Bilqis en Abdi

Namens school zijn bij de overleggen aanwezig

Leerkracht Corine Struycken
Directeur Jan-Piet Kruijs

Tijdens de ALV van woensdag 8 november zijn de volgende punten besproken

  • Het parkje bij de school
  • Evaluatie van de sportdag
  • De voorbereiding voor Sint en Kerst
  • Het jaarverslag
  • Het financiële jaarverslag
  • De ouderbijdrage is vastgesteld
  • Er is een nieuw lid bij de ouderraad gekomen: Debbie van Vugt, moeder van Tijmen en Imke

 

Geef een reactie

RT @Smartmanpapa: En @BerenddeVries kreeg de vraag wat hij at op een dag. Ze zeiden #watishijgrootdezewethouder https://t.co/4X0rTtaxWH
RT @Smartmanpapa: Gisteren weer mijn "hobby" opgepakt en basisschool Pendule rond mogen rondleiden en een debat gedaan. Voor de kijkers #zo
RT @RemcoJanssens: @TheatersTilburg Wii zijn klaar voor het nieuwe seizoen! 😀 @BSPendula https://t.co/L9ciO2PrRN
RT @AnnekeDunning: Lekker vroeg in het zwembad voor het schoolzwemtoernooi. Hup @BSPendula! https://t.co/Pi7Vimq8gO
Gefeliciteerd meiden! https://t.co/rWjGdnsxAP
Supergezellig, Koninklijk en sportief feestje @bspendula #fitlala #Koningsspelen https://t.co/JGNaF3hnwK
@Tilburgers Zaterdag 7 oktober om 19:25 uur allemaal kijken naar de #langlevedemuziekshow! Leerlingen van #bspendula treden op 👊