MR

Wat is een MedezeggenschapsRaad?

De MR is er omdat het belangrijk is dat het personeel en de ouders:

• over beslissingen mee kunnen praten en;

• hun belangen kunnen behartigen.

Het personeel en de ouders in de MR hebben letterlijk mede zeggenschap over besluiten van de directie en/of het schoolbestuur. Als een besluit wordt beoordeeld, wordt gelet op de gevolgen die dit besluit heeft voor het personeel, de ouders en de leerlingen. De kracht van de MR is dat ze vooraf instemming en/ of advies geven.

Het gaat over onderwerpen die alle betrokkenen aangaan, zoals bijvoorbeeld:

• de verdeling van de leerkrachten en de groepen;

• beleid van school.

Op deze manier kan het goed functioneren van Basisschool Pendula telkens verbeteren. Medezeggenschap heeft een democratische structuur en een open sfeer. Iedereen die aan de school verbonden is weet wat er gaande is en kan daarop reageren.

In de Wet op Medezeggenschap Scholen (WMR) en in het MR Reglement, staan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de MR geregeld. SKOTZO heeft ook een Gemeenschappelijke MR (GMR). Daarin zitten MR leden van alle scholen van SKOTZO (de bestuurlijke stichting van Basisschool Pendula)

Wie zijn de MR leden van Bs Pendula?

Voorzitter Robert Swanenberg  Ouder (kind in groep 1-2C)

Contactpersoon GMR en secretaris Frans Driessen  Leerkracht groep 4

MR Lid Anneke Dunning Ouder (kind in groep 4)

MR Lid Alex van den Akker Ouder (kind in groep 3, 4 & 6 )

MR Lid Marloes Cuelenaere  Leerkracht groep 8

MR Lid Adri Tuijtelaars  Leerkracht groep 6

Toehorend MR Lid Menno van Kesteren Ouder (kind in groep 3)

De MR vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen zijn openbaar en de data staan op de jaarkalender. U bent van harte welkom. Als u aanwezig wilt zijn wilt zijn, verzoeken wij u dat graag vooraf kenbaar te maken bij de secretaris van de MR. Van elke vergadering wordt een kort verslag op deze pagina vermeld. De directeur van de school is meestal aanwezig bij de MR vergaderingen om agendapunten toe te lichten. Zo kan de MR efficiënt werken.

De MR kunt u bereiken op e-mailadres: info@bspendula.nl of via het postvakje van de secretaris. Voor vragen kunt u MR-leden uiteraard direct aanspreken.

Hoe kom je als ouder in de MR?

Ouders worden door en uit de ouders van Basisschool Pendula gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor een periode van twee jaar zitting in de MR, en mag zich daarna opnieuw verkiesbaar stellen. Misschien is het wel iets voor u om mee te praten over beslissingen die ook jou aangaan?

 

 

Geef een reactie

Supergezellig, Koninklijk en sportief feestje @bspendula #fitlala #Koningsspelen https://t.co/JGNaF3hnwK
@Tilburgers Zaterdag 7 oktober om 19:25 uur allemaal kijken naar de #langlevedemuziekshow! Leerlingen van #bspendula treden op 👊
RT @AnnekeDunning: Wat leuk! Weer leerlingen van @BSPendula met muziek op tv :-) https://t.co/v4ElSTZyUS
@hupiej Sportfeestje @AVAttila in een heerlijk #herfstzonnetje met sportieve leerlingen van #bspendula! https://t.co/JLuWsmSSL1
RT @hupiej: @BSPendula dankjewel voor (het mogen meehelpen op) een geweldige sportdag. Een waar feestje.
RT @hupiej: Ik steun @BSPendula in hun actie voor betere salarissen en arbeidsomstandigheden in het #onderwijs. Veel succes!
RT @AnnekeDunning: Als ouder, als mr-lid van @BSPendula, als @D66'er én als collega-docent sta ik achter #POinactie. Succes met de actie!