Kindercampus Pendula

Sinds 4 november 2011 vormen kinderopvang, peuterspeelzaal, consultatiebureau en basisschool gezamenlijk Kindercampus Pendula. Vanaf dat moment is de doelstelling geweest om als een gezicht naar buiten te treden. Door deelname aan de pilot IKC Integraal Kind Centrum wordt het ontwikkelen van één doel en één visie ingezet om kinderen van 0 tot 12 jaar opvang, zorg en onderwijs te bieden.

De omvorming naar de Kindercampus is een flinke uitdaging voor alle partijen om buiten de gevestigde kaders te denken en werken. Pendula zit in twee prachtig panden in het centrum van Tilburg, waarbij allen met elkaar verbonden zijn. Bent u geïnteresseerd in de visie van kinderen, ouders en medewerkers op deze ontwikkeling? Neem dan eens een kijkje in het digitaal magazine.

Goed voor alle partijen
Kindercampus Pendula is zich ervan bewust dat intensieve samenwerking veel voordelen heeft voor de kinderen en de ouders. De kwaliteit kan verbeteren en verder worden uitgebouwd, bijvoorbeeld door het aanbieden van arrangementen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Kinderen krijgen gevarieerde dagprogramma’s aangeboden gericht op onderwijs en een brede ontwikkeling. Hierbij valt ook te denken aan het aanbieden van een goed op elkaar aansluitende methode voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) voor peuters en kleuters, dus samenwerking tussen peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en onderbouw van de basisschool.

Relatie met andere projecten
Pendula gaat de samenwerking intensiveren op het gebied van zorg tussen consultatiebureau, kinderopvang en basisschool. De medewerkers van het consultatiebureau kunnen ondersteuning bieden door waar nodig hulpvragen van ouders, kinderopvang en basisschool te beantwoorden.

Verder doet Pendula mee met het project Klemtoon op taal, wat zonder twijfel een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de Kindercampus.

Ten slotte spelen de Plusactiviteiten een positieve rol bij het tot stand komen van de Kindercampus. Na schooltijd krijgen de kinderen verschillende activiteiten aangeboden, waarvoor met verschillende externe partijen wordt samengewerkt. Bij plusactiviteiten kunt u denken aan tekenen en schilderen, moestuinieren, fotografie, sport, schaken etc.

Planning
De samenwerking pakt Kindercampus Pendula op door te werken aan een gezamenlijke kalender, een gedeelde pedagogische visie en een goed op elkaar aansluitende VVE methode. Naast een warme overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool komt er ook een warme overdracht van kinderdagopvang naar basisschool. Pendula start met een hernieuwde kennismaking tussen de teams, waarbij een nadere oriëntatie op elkaars werkterrein kan leiden tot inzicht en uitwisseling.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met:

Jan-Piet Kruijs, directeur basisschool Pendula, janpiet.kruijs@bspendula.nl

Ceciel van der Lee, directeur kinderopvang Pendula, c.vanderlee@kinderstadtilburg.nl

Geef een reactie

Supergezellig, Koninklijk en sportief feestje @bspendula #fitlala #Koningsspelen https://t.co/JGNaF3hnwK
@Tilburgers Zaterdag 7 oktober om 19:25 uur allemaal kijken naar de #langlevedemuziekshow! Leerlingen van #bspendula treden op 👊
RT @AnnekeDunning: Wat leuk! Weer leerlingen van @BSPendula met muziek op tv :-) https://t.co/v4ElSTZyUS
@hupiej Sportfeestje @AVAttila in een heerlijk #herfstzonnetje met sportieve leerlingen van #bspendula! https://t.co/JLuWsmSSL1
RT @hupiej: @BSPendula dankjewel voor (het mogen meehelpen op) een geweldige sportdag. Een waar feestje.
RT @hupiej: Ik steun @BSPendula in hun actie voor betere salarissen en arbeidsomstandigheden in het #onderwijs. Veel succes!
RT @AnnekeDunning: Als ouder, als mr-lid van @BSPendula, als @D66'er én als collega-docent sta ik achter #POinactie. Succes met de actie!